Chrom

Chrom a miażdżyca

Niedobory chromu to problemy, z którymi bardzo często zmagają się pacjenci starający się zniwelować zagrożenie, jakie dla ich zdrowia i życia stwarza miażdżyca. Badania prowadzone przez naukowców potwierdzają zresztą, że wspomniana zależność nie jest wcale przypadkowa. Chrom przyczynia się do tego, że organizm może skutecznie pozbywać się większych ilości „złego cholesterolu”, jego obecność wspiera przy tym produkcję cholesterolu HDL. Troska o właściwy poziom tego pierwiastka w organizmie pacjentów zmagających się z miażdżycą przyczynia się zatem do widocznej poprawy stanu naczyń krwionośnych oraz do mniejszego ryzyka pojawienia się na nich złogów miażdżycowych.

Niestety, podobnie jak cukrzycy, również pacjenci z miażdżycą powinni pamiętać o tym, aby wszystkie decyzje związane z likwidacją niedoborów chromu podejmować w porozumieniu z lekarzem. Muszą również mieć na uwadze to, że przyjmowanie preparatów zawierających w swoim składzie chrom nie zwalnia ich z obowiązku przestrzegania diety i stosowania się do innych zaleceń wydanych im przez lekarza. W przeciwnym wypadku nawet wyjątkowo duże ilości chromu nie będą w stanie uchronić ich przed poważnym zagrożeniem dla ludzkiego życia, jakie przecież stanowi miażdżyca.